12 pytań do:

Zeeshan Naeem

Zeeshan, bardzo dziękuję za udział w projekcie ESG 12on12.

To dla mnie przyjemność, Mileno. Zawsze miło jest prowadzić z Tobą owocne dyskusje.

Oboje jesteśmy częścią inicjatywy Chapter Zero Poland. Opowiedz naszym czytelnikom więcej o inicjatywie i dlaczego zdecydowałeś się do niej dołączyć jako Ambasador?

Po pierwsze, to dla mnie zaszczyt dołączyć do tak niesamowitych ludzi w tworzeniu zmarszczek na powierzchni, które pewnego dnia stworzą fale. Po drugie, Chapter Zero Poland jest imperatywną inicjatywą, której misją jest podnoszenie świadomości i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym we współpracy z zainteresowanymi stronami z branży.

Ponadto, na całym świecie doświadczamy już wyniszczających klęsk żywiołowych, opowiadam się za środkami przeciwdziałającymi zmianie klimatu i podejmowaniem zrównoważonych kroków w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Dzisiaj ludzkość korzysta z zasobów naturalnych 1,8 razy szybciej niż zdolność biologiczna naszej planety jest w stanie się zregenerować. Odpowiada to zużyciu zasobów 1,8 Ziemi.

W związku z tym przejście na świecie na gospodarkę o obiegu zamkniętym może doprowadzić naszą konsumpcję i wydobycie do zrównoważonych poziomów, ponieważ większość procesów przemysłowych uwalnia gazy cieplarniane, aby uzyskać gotowy produkt.

Jesteś także częścią inicjatywy Climate Leadership UN Environment. Proszę wyjaśnij, dla kogo ta inicjatywa jest stworzona?

Climate Leadership to program, którego misją jest budowanie społeczności liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Program ma na celu inspirowanie firm działających w Polsce do podejmowania konkretnych i odważnych wyzwań. Wspieranie działań podejmowanych przez firmy na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Patrząc na raporty IPCC AR6 można dojść do wniosku, że jako ludzkość mamy bardzo mało czasu na podjęcie działań przeciwko globalnemu ociepleniu. Jakie działania uważasz za najważniejsze i kim są główni interesariusze, których należy zaangażować? My jako obywatele czy raczej kraje czy korporacje?

Przybliżmy temat naszym czytelnikom – fale upałów wywołane przez załamanie klimatu spowodowane przez człowieka kosztowały światową gospodarkę około 16 bilionów dolarów od lat 90tych. Badanie oblicza wpływ finansowy ekstremalnych upałów na infrastrukturę, rolnictwo, produktywność, zdrowie ludzi i inne obszary. „Do tej pory nie docenialiśmy rzeczywistych kosztów ekonomicznych, jakie ponieśliśmy z powodu globalnego ocieplenia, i prawdopodobnie nie doceniamy kosztów, które wyniosą w przyszłości”. Mogliśmy wykorzystać te pieniądze na poprawę społeczeństwa, na edukację, szpitale, lepszą infrastrukturę energii odnawialnej i tak dalej. To niepotrzebne marnotrawstwo spowodowane przez nas i korporacyjną chciwość.

Te zagrożenia są powodem, dla którego kraje, korporacje, a następnie my jako obywatele, musimy inwestować zarówno w adaptację, jak i łagodzenie skutków.

Niemniej jednak cieszę się, widząc zainteresowanie i kroki podejmowane przez kraje i korporacje w walce z kryzysem klimatycznym. Powiedziałbym, że na razie kroki, na które możemy wpłynąć szybciej niż inni, to wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym, energii odnawialnej i bardziej ekologicznego transportu.

Jednym ze sposobów, w jaki możemy pomóc klimatowi, jest wynalezienie tak zwanych zielonych łabędzi. Za takie rozwiązania uważane są samochody elektryczne, w których się specjalizujesz. Powiedz nam proszę, jaka jest różnica między samochodami elektrycznymi, hybrydowymi, a tymi na diesel i benzynę. Jakie zasoby naturalne są potrzebne do stworzenia samochodu elektrycznego?

Główną różnicą między pojazdem hybrydowym a elektrycznym jest sposób zasilania każdego z nich; hybryda płynnie przełącza się między energią elektryczną a mieszanką benzyny/oleju napędowego i energii elektrycznej, podczas gdy pojazd elektryczny działa wyłącznie na zasilaniu akumulatorowym. Akumulatory trakcyjne pojazdów elektrycznych to akumulatory litowo-jonowe, ale nie wszystkie są takie same. Trzy główne typy katod w większości pojazdów elektrycznych i hybrydowych to:

  • nikiel-kobalt-aluminium (NCA)
  • nikiel-kobalt-mangan (NCM)
  • fosforan litowo-żelazowy (LFP)

Katoda jest cudem choreografii molekularnej. Ile energii trzyma bateria i jak długo działa, zależy od sieci atomów metalu – jak dobrze może wychwytywać i uwalniać jony litu.

Po testach okazało się, że możliwe jest ponowne wykorzystanie atomów wewnątrz katody. Atom metalu to atom metalu, ten pierwiastek nie wie, czy był wcześniej w baterii, czy w kopalni. Jest to potencjalnie dobra rzecz, ponieważ wielu z tych atomów, w tym metali takich jak kobalt i nikiel, brakuje i można je znaleźć w dużych ilościach tylko w miejscach, gdzie ich wydobycie wiąże się z poważnymi kosztami ekologicznymi i ludzkimi.

Recykling baterii na dużą skalę znacznie obniży ceny i presję na wydobycie surowców naturalnych dla baterii.

Jak na ironię, silnik spalinowy może iść tą samą drogą, co koń; przestać być już codziennym środkiem transportu, a zacząć być zabawką, paradować na imprezach okolicznościowych i wyścigach.

Już za kilkadziesiąt lat dzieci będą na nie patrzeć, zachwycać się zapachem olejów i paliw i odskakiwać, gdy otwarte rury V12 ożyją.

Następnie przypomnimy im, że w 2022 roku w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, UE i wielu innych częściach świata w większości regionów transport spalinowy był odpowiedzialny za więcej emisji gazów cieplarnianych niż jakikolwiek inny sektor, odpowiadając za jedną czwartą globalnej emisji CO2.

Co więcej, prawie trzy czwarte tych emisji pochodziło z pojazdów drogowych z silnikiem spalinowym – samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i motocykli. Dzięki Bogu wszystko się zmieniło. To krótka, ale fascynująca historia samochodów spalinowych.

Są tacy, którzy są entuzjastami samochodów elektrycznych i są tacy, którzy są im przeciwni. W Polsce korzystamy głównie z energii elektrycznej opartej na węglu, która później napędza samochody elektryczne. Jakie jest Twoje zdanie?

Biorąc pod uwagę cały niepokój związany z samochodami elektrycznymi i samochodami autonomicznymi, warto pamiętać, że był czas, kiedy ludzie martwili się samochodami, ponieważ miały ludzi za kierowców. Teraz jest podobnie.

Obecnie w Polsce większość energii elektrycznej wytwarzana jest przez elektrownie węglowe, ale istnieją możliwości m.in odnawialne źródła energii to już 17% naszej energii elektrycznej czy niedawno ogłoszony plan budowy trzech elektrowni jądrowych. Oczywiście im większa zależność od energii odnawialnej, tym lepiej. Niemniej jednak jestem pełen nadziei, a ponieważ my, ludzie, jesteśmy konstruktorami narzędzi, na pewno z czasem będziemy znacznie lepiej wyposażeni.

Czy dysponujemy obliczeniami śladu węglowego samochodów elektrycznych i porównaniem do śladu węglowego samochodów z silnikiem diesla lub benzyną? Jakie samochody powinniśmy wybierać jako konsumenci i przedsiębiorstwa?

Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie możliwe elementy, takie jak ilość CO2 emitowanego podczas produkcji energii elektrycznej lub spalania paliwa, a także wpływ wydobycia surowców na baterie lub budowy elektrowni, okaże się, że samochody elektryczne w Europie emitują średnio ponad 3 razy mniej CO2 niż równoważne samochody benzynowe.

W najgorszym przypadku samochód elektryczny z akumulatorem wyprodukowanym w Chinach i eksploatowany w Polsce nadal emituje o 37% mniej CO2 niż benzynowy. A w najlepszym przypadku samochód elektryczny z akumulatorem wyprodukowanym w Szwecji i eksploatowanym w Szwecji może emitować o 83% mniej niż benzyna.

Oczekuje się również, że samochody elektryczne zakupione w 2030 r. czterokrotnie zmniejszą emisję CO2 dzięki unijnej sieci, która w coraz większym stopniu będzie opierać się na odnawialnych źródłach energii.

Jaki jest koszt takich działań? Samochody elektryczne są na razie droższe niż te na benzynę i olej napędowy. Jakie są obecnie te różnice i jak widzisz ich ewolucję w nadchodzących latach?

Złoża minerałów do produkcji akumulatorów pojazdów elektrycznych są dostępne i stosunkowo obfite. Jednak łańcuchy wydobycia, przetwarzania i dostaw nie osiągnęły jeszcze wymaganej skali, co oznacza, że produkcja baterii wciąż się rozwija i nie jest jeszcze dojrzała, a zatem mamy do czynienia z drogimi bateriami litowymi.

Ważne będzie skupienie się na wartości dodanej, zachęcając do przetwarzania rudy i produkcji baterii aż do poziomu ogniw, zamiast po prostu ją wykopywania i wysyłania minerałów.

Inne główne przyczyny wysokich cen wynikają z następujących powodów:

  • Kosztu badań – pojazdy elektryczne mają różne systemy prawie każdego typu pojazdu, od zwykłych pojazdów napędzanych benzyną i pojazdów hybrydowych, opracowywanie pojazdów elektrycznych jest prawie jak rozpoczynanie od zera.
  • Postrzegania jako przedmiot luksusowy — niektóre osoby, które kupują pojazdy elektryczne, postrzegają je jako przedmioty luksusowe lub symbole statusu i chcą zapłacić za nie więcej niż za zwykły pojazd. Dlatego producenci ustalają wyższe ceny niż za pojazdy elektryczne.

Rozsądne jest oczekiwanie, że ceny pojazdów elektrycznych w końcu zbliżą się do cen zwykłych pojazdów, ponieważ coraz więcej pojazdów elektrycznych jest produkowanych, a koszty projektowania spadają. Gdy osiągniemy masową produkcję, samochody elektryczne będą tańsze.

Koszt to jeden element, drugim jest obecny zasięg samochodów elektrycznych. Można przeczytać opinie entuzjastów pojazdów elektrycznych i przygody, które przeżyli, szukając stacji ładowania na swojej wakacyjnej trasie. Najwyraźniej infrastruktura nie tylko w Polsce nie jest przygotowana na samochody elektryczne. Jakie jest Twoja opinia w tej sprawie?

To tak jak za dawnych czasów, kiedy wymyślano samochody. Byłoby o wiele lepiej, gdybyśmy zbudowali nasze miasta, mając na uwadze samochody, a następnie zbudowali miasta, aby mogły swobodnie jeździć. Tego rodzaju rzeczy musimy unikać teraz i w przyszłości. To samo stało się z infrastrukturą ładowania, w związku z czym ma wystarczającej liczby stacji ładowania.

Niemniej jednak, jeśli zaplanujemy i zrealizujemy już nie tylko infrastrukturę ładowania, ale również pojazdy autonomiczne, będziemy w lepszej sytuacji. W końcu będziemy mieć również latające pojazdy, aby uniknąć podobnych blokad jak w przypadku stacji ładowania, których potrzebujemy od teraz, musimy proaktywnie planować nasze miasta.

Co więcej możemy zrobić jako obywatele, aby ocalić naszą planetę, co jest związane ze sposobem, w jaki dojeżdżamy do pracy? Podróże służbowe i dojazdy pracowników są częścią obliczeń gazów cieplarnianych w zakresie 3. Jak firmy mogą je obniżyć?

Wymaga to wszystkich rąk na pokładzie, im wcześniej wszyscy zdamy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności, tym lepiej. Obecnie pojazdy elektryczne są drogie w porównaniu ze spalinowymi (benzyna, olej napędowy), jednak istnieją alternatywne rozwiązania ekonomiczne, np. Hybrydy. Mimo, że nadal nie jest tak tani jak stary samochód z silnikiem diesla to jednak zakup pojazdu emitującego mniej CO2 jest inwestycją i jak każda inwestycja musimy poczekać na zwrot.

Zwroty, o których mówię, to nasza planeta, cenne życie ludzkie, gospodarka i wiele więcej.

Twoje zainteresowania obejmują również samochody automatyczne. Czym one są? Prawdopodobnie wielu z nas ma w swoich samochodach jakieś oprogramowanie, które kontroluje sposób, w jaki jeździmy lub zatrzymuje nasze samochody. Czy możemy już mówić o samochodach autonomicznych?

Dzisiejsze samochody składają się ze 100 milionów wierszy kodów oprogramowania i tylko rosną.

Chociaż mamy już poziom autonomii 2+ na drogach, pod względem technicznym pojazd autonomiczny jest na poziomie 4 i 5, co oznacza, że będzie w pełni autonomiczny bez konieczności obecności kierowcy.

W 2022 roku czujemy się komfortowo z szybkością, ale teraz martwimy się, że ludzie będą jeździć przy wsparciu sztucznej inteligencji. Zabrały to powozy bez koni, a teraz przywracają je samochody bez kierowcy.

Obecnie w Polsce, zgodnie z prawem, pojazdami autonomicznymi nie można poruszać się po drogach bez zgody władz i mieszkańców obszaru, czyli zgody każdego domu, obok którego będzie przejeżdżał samochód. Jestem pewien, że to też wkrótce się zmieni, ponieważ w Polsce dzieje się wiele niesamowitych innowacji i najwyższy czas, aby rząd i władze wsparły je, czyniąc Polskę jednym z pierwszych użytkowników samochodów autonomicznych.

Czy uważasz, że jako ludzie będziemy zużywać mniej paliwa, gdy samochody będą w pełni autonomiczne, ponieważ będą jeździć wydajniej i prawdopodobnie będą mogły komunikować się między sobą? A może odwrotnie, w pełni autonomiczne samochody będą jeździć znacznie szybciej, zużywając więcej paliwa?

Niektórzy z nas mają ciężką nogę i sam jestem tu winien, co oczywiście skutkuje większym spalaniem paliwa. W przypadku pojazdów autonomicznych będą one ze sobą połączone i będą przestrzegać protokołów prędkości.

Autonomia nie tylko uwolni nasze mózgi i zmniejszy nasz wysiłek związany z prowadzeniem pojazdu, szczególnie w przypadku osób, które codziennie dojeżdżają do pracy na długich dystansach, a nawet w obrębie miasta w godzinach pracy. Ten czas można wykorzystać na skupienie się na innych czynnościach, będąc przy tym znacznie bezpieczniejszym. Dzięki inteligentnym pojazdom będziemy mieć dużo bezpieczniejsze drogi, a co za tym idzie mniej ofiar śmiertelnych spowodowanych wypadkami. Rozproszenie uwagi kierowcy jest obecnie główną przyczyną wypadków.

Dla entuzjastów technologii na horyzoncie czekają ekscytujące czasy. Oczywiście będą wyzwania, ale to nie powinno nas powstrzymywać przed robieniem postępów, ponieważ my, ludzie, jesteśmy zdolni do fenomenalnych rzeczy.

Opowiedz nam trochę o swoim pochodzeniu? Dlaczego przyjechałeś do Polski? Czym Polska różni się od Twojego kraju? Czy obcokrajowcowi łatwo jest odnieść taki sukces jak Ty?

Urodziłem się i wychowałem w Pakistanie przez moich niesamowitych rodziców. Jako dziecko zawsze byłem zafascynowany technologią i samochodami. Wyjmowałem silniki z zabawek i robiłem z nich coś innego. Wciąż pamiętam pierwszy wentylator sterowany bezprzewodowo, który zrobiłem. To był czas, kiedy zdałem sobie sprawę, że lubię narzędzia budowlane, które w tym przypadku mogą być przydatne dla mojego młodszego braciszka. Włączałem go, gdy tylko usłyszałbym, jak płacze z powodu letnich upałów.

Chciałem specjalizować się w pojazdach elektrycznych, przeszukując studiów, natknąłem się na 2 kraje oferujące je w języku angielskim, jeden to USA, a drugi to mój obecny dom – Polska.

Wybrałem Polskę, bo tak mi podpowiadało przeczucie. Wstąpiłem więc na szanowaną Politechnikę Warszawską i ją ukończyłem. Wciąż pamiętam, kiedy moi przyjaciele wybrali Stany Zjednoczone na studia, mówili mi, że Zeeshan USA to kraj możliwości, a ja zawsze odpowiadałem „Polska będzie dla mnie krajem możliwości”. Zawsze czułem, że jest mi przeznaczone być w Polsce. Okazało się to prawdą i ten piękny kraj jest moim obecnym domem.

Mimo to, jak każda inna osoba w obcym kraju, ja również napotkałem pewne wyzwania. Jednak, jak powiedział nieżyjący już Steve Jobs, „To był okropny w smaku lek, ale pacjent go potrzebował”. Pokonałem wszystkie wyzwania i ukształtowały mnie na osobę, którą jestem dzisiaj.

Co więcej, wydaje mi się, że dopiero zaczynam. Mam społeczności, które wspieram, opracowując fenomenalne produkty, które dodają wartości do życia ludzi i wspierają rozwój bardziej ekologicznego, inteligentnego i bezpieczniejszego transportu.

Zeeshan, bardzo dziękuję za odpowiedzi!

Advisory services

We help companies build value for stakeholders by supporting them in decision making and communication of those decisions.

Support in taking decisions that build value for stakeholders.
Organic versus acquisitive growth. Equity versus debt financing.
Corporate strategy and valuation.

Support in relations with shareholders.
Perception studies, Investors’ Days, quarterly presentations.
Dividend and buy-back policies. Creation and valuation of stock option programmes.

Building of financial models and valuation of companies.
Streamlining of the reporting process, creation of controlling and managerial accounting sheets.